Call Us : 055-5801249

Category Archives : Standpunten

Home  >>  Standpunten

Zorg en Welzijn

   Standpunten   januari 7, 2018  No Comments

Goede zorg voor elke Apeldoorner Er komt veel af op de gemeenten met de drie decentralisaties, een complexe opgave met financiële risico’s. Door alle onduidelijkheid die er nu nog heerst, is het zeer moeilijk om een inschatting te maken van die risico’s. Wel moet van meet af aan duidelijk zijn…

Veiligheid

   Standpunten   januari 7, 2018  No Comments

Een veilige leefomgeving voor jong en oud Veiligheid is een thema dat voor veel inwoners belangrijk is. Veel van het beleid wordt landelijk bepaald waar gemeente geen invloed op heeft. Wel vinden we het belangrijk dat mensen zich veilig voelen in de stad. Daar waar we kunnen, moet door de…

Economie en ondernemen

   Standpunten   januari 7, 2018  No Comments

Een goed en eerlijk ondernemersklimaat Economie is een breed begrip. Voor ons is het van belang dat we een breed scala aan bedrijven in onze gemeente hebben waardoor het voor allerlei verschillende mensen en opleidingsniveau’s mogelijk is binnen een redelijke afstand passend werk te vinden. De belangrijkste punten voor Lokaal…

Dorpen en wijken

   Standpunten   januari 7, 2018  No Comments

Leefbare dorpen en wijken De gemeente Apeldoorn bestaat uit 11 dorpen en “de stad”. Binnen de stad zou je bijna kunnen zeggen dat de wijken dorpen op zich zijn. Dat blijkt ook uit het voorzieningenniveau, winkels en scholen in elk stadsdeel. Ook voor de dorpen moeten we het maximale doen…

Vrijwilligers en verenigingen

   Standpunten   januari 7, 2018  No Comments

Een bloeiend verenigingsleven en actieve vrijwilligers In weinig gemeenten is het percentage vrijwilligers zo hoog als in de gemeente Apeldoorn. Omkijken naar elkaar zit diep geworteld in de Apeldoornse structuur. Dit moeten we vooral zo houden. Daar waar belemmeringen ontstaan voor vrijwilligers, moeten die weggenomen worden. Deelname aan sport in…