Call Us : 055-5801249

Category Archives : Standpunten

Home  >>  Standpunten

Standpunten

   Standpunten   februari 2, 2018  No Comments

         

Financien, Bestuur en organisatie

   Standpunten   januari 7, 2018  No Comments

Doelmatig, doeltreffend, solide en betrouwbaar De rol van de overheid verandert door de snelle ontwikkeling van de samenleving. Daardoor wordt de rol verlegd van sturend naar volgend, van voorschrijven naar “mogelijk maken”. Dat vraagt ook een aanpassing van de organisatie. Meer internet maar nog steeds vanuit een dienstverlenende houding.  De…

Verkeer en vervoer

   Standpunten   januari 7, 2018  No Comments

Een doorstroming op de ring Als er veel verkeersopstoppingen zijn in een stad, wordt dat als zeer storend ervaren. Als er veel geld wordt uitgegeven aan de aanleg en onderhoud van wegen, wordt gezegd dat geld beter besteed kan worden. Ziehier, een lastig dilemma. Lokaal Apeldoorn is van mening dat…

Kunst en Cultuur

   Standpunten   januari 7, 2018  No Comments

Lokale kennis van cultuur en historie Iedereen komt er mee in aanraking, een bezoek aan de bibliotheek of kijkend naar de bijzondere panden in de Hoofdstraat. Kunst en cultuur zijn een belangrijk onderdeel voor de compleetheid en aantrekkelijkheid van de gemeente en de beschikbaarheid is voor bedrijven en mensen een…

Onderwijs

   Standpunten   januari 7, 2018  No Comments

Goed onderwijs en goede huisvesting Zoals ook al gezegd bij “dorpen en wijken” is het hebben van basisvoorzieningen belangrijk. Dus vinden wij dat in elk dorp basisonderwijs beschikbaar moet zijn. De schoolgebouwen mogen wel breder worden gebruikt. Ook voor verenigingen moeten deze ‘s avonds beschikbaar zijn. De belangrijkste punten voor…