Call Us : 055-5801249

Category Archives : Raadsvergadering

Home  >>  Raadsvergadering

Raadsvergadering 29 maart 2018

   Raadsvergadering   maart 25, 2018  No Comments

19:00 Raadsvergadering1. Vaststelling raadsagenda2. Installatie van de leden van de raad3. Benoeming plaatsvervangend voorzitter raad (29-2018) stukken worden later toegevoegdbijlagen 4. Benoeming voorzitter Rekenkamercommissie (30-2018)5. Stand van zaken van de formatie door de informateur20:00 Sluiting met drankje in Burgerzaal

Raadsvergadering 27 maart 2018

   Raadsvergadering   maart 25, 2018  No Comments

19:00 Raadsvergadering1. Vaststelling raadsagenda2. Mededeling van de voorzitter van het presidium inzake onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw inkomende leden van de gemeenteraad3. Afscheid van raadsleden door de voorzitter van de raad20:00 Sluiting met drankje in Burgerzaal

Duidingsdebat 22 maart 2018

   Raadsvergadering   februari 26, 2018  No Comments

19:00 RaadsvergaderingTerugblik n.a.v. de verkiezingsuitslag

Raadsvergadering 8 maart 2018

   Raadsvergadering   februari 26, 2018  No Comments

19:00 Raadsvergadering1. Vaststelling raadsagendabijlagen 2. Raadsbeschouwing terugblik raadsperiode 2014 – 20183. Vragenuurtje4. ActualiteitsvragenBesluiten raad:5. Rechtstreeks:bijlagen a. Kredietaanvraag vernieuwing drainage begraafplaats Wenum (28-2018)bijlagen 6. Bestemmingsplan Koning Lodewijklaan / hoek Sprengenweg (22-2018)bijlagen 7. Gebiedsvisie Beekbergsebroek (23-2017)bijlagen 8. Kaderwijziging bedrijvenpark Apeldoorn Noord (Zuidbroek) (24-2018)bijlagen 9. Toetreding gemeente Heerde aan de WGR Cleantech regio…

Raadsvergadering 8 februari 2018

   Raadsvergadering   februari 5, 2018  No Comments

19:00 Citymarketing Apeldoorn19:00 Presentatie juridische controle19:00 Perspectief agrarische sector19:00 Slim Bouwen 20:00 Raadsvergadering1. Vaststelling raadsagenda2. Vragenuurtje3. ActualiteitsvragenBesluiten raad:4. Rechtstreeks:bijlagen a. Vaststellen bestemmingsplan Spoorbrugweg 25 (14-2018)bijlagen b. Vaststellen IJsseldijk 53 Klarenbeek (15-2018)bijlagen c. Vaststellen economische activiteit (verkoop locaties Sebastiaanschool en Plexat) in het algemeen belang (17-2018)bijlagen d. Declaratie project Hoog Soeren…