Call Us : 055-5801249

Category Archives : Schriftelijke vragen

Home  >>  Publicaties  >>  Schriftelijke vragen

Huisuitzetting Wapenrustlaan 54 en het ‘Sociale Imago’ van Apeldoorn!

   Schriftelijke vragen   maart 13, 2018  No Comments

Schriftelijke vragen van Lokaal Apeldoorn volgens ‘Reglement van Orde van de Raad 2006’ en de gemeentewet art. 155 eerste lid. Huisuitzetting Wapenrustlaan 54 en het ‘Sociale Imago’ van Apeldoorn! Relatie: prestatie afspraken gemeente Apeldoorn met de Coöperaties 2018 Wat voorafging: een raadslid van de fractie was getuige van een huisuitzetting…

Schriftelijke vragen aan college van B&W : Snelheid Zutphensestraat ex art 34 reglement van orde

   Schriftelijke vragen   maart 12, 2018  No Comments

Schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Apeldoorn aan het college van B&W ex art. 34 reglement van Orde Betreft: snelheid Zutphensestraat. Dit weekend zijn wij door de aanwonenden van de Zutphensestraat geïnformeerd over de snelheid die werd gereden op de Zutphensestraat. Bij de verdubbeling van Zutphensestraat is hier nadrukkelijk…

vragen met betrekking tot de aflevering van Zembla over ouders die onterecht van kindermishandeling worden verdacht.

   Schriftelijke vragen   januari 8, 2018  No Comments

Schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Apeldoorn aan het college van B&W ex art. 34 reglement van Orde   Betreft: vragen met betrekking tot de aflevering van Zembla over ouders die onterecht van kindermishandeling worden verdacht.   Veilig Thuis, het meldpunt voor kindermishandeling en huiselijk geweld, doet niet aan waarheidsvinding…