Lokale kapitaalgoederen

Betreft: behandeling meerjarenbegroting 2018-2021 op 9 november 2017  Gehoord de beraadslagingen over de kapitaalgoederen. Betref programma 3 openbare ruimte, doelstelling 3 een duurzaam en toekomstbestendig beheer van de openbare ruimte met aandacht voor kwaliteit , groene basis[…]

Ga verder met lezen …