Call Us : 055-5801249

Category Archives : Amendementen

Home  >>  Publicaties  >>  Amendementen

‘Een oplossing zonder probleem’

   Amendementen   juli 6, 2017  No Comments

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij agendapunt 15 (‘Recycleplan’),  Overwegende dat: – In het Recycleplan 2025 het voornemen staat om een recycleadviseur aan te stellen die mensen aan huis advies geeft over het beter scheiden van afval. – Deze recycleadviseur 100.000,- euro…

Inwoners mogen zonder extra kosten kiezen voor grijze container

   Amendementen   juli 6, 2017  No Comments

Betreft: De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij het agendapunt nieuw afvalbeleid “Recycleservice 2025”  Overwegende dat: · de doelstelling om restafval in stappen te verminderen onderschreven wordt, en dat voor het halen van deze doelstelling maximaal draagvlak nodig is wat door het…

Lokale knelpunten in Dorpen!

   Amendementen   juli 6, 2016  No Comments

Betreft: Behandeling Jaarstukken, Raad Apeldoorn, 2016 op 06 Juli 2016  Agendapunt: raadsvoorstel: bestemmingsvoorstellen: punt D: Reserve wegen 3,0 mln. onttrekking en toevoeging aan de Algemene Middelen.  Overwegende dat: – Er een reserve “ Groot Onderhoud en Investeringen Wegen” groot € 3 miljoen vrijvalt door een nieuwe ‘Besluit Begroting en verantwoording” (BBV)…