Call Us : 055-5801249

Category Archives : Amendementen

Home  >>  Publicaties  >>  Amendementen

Zorgvuldig en doelmatig cameratoezicht

   Amendementen   januari 8, 2018  No Comments

Betreft: behandeling 7E wijziging APV 2014 De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 9 november 2017, gehoord de discussie over de APV, overwegende dat: cameratoezicht doelmatig is omdat het bijdraagt aan de objectieve en subjectieve veiligheid; Apeldoorn geen politiestaat wil zijn en daarom met cameratoezicht vanuit het…

Verkeersontsluiting

   Amendementen   september 14, 2017  No Comments

De Raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 14 september 2017, inzake agendapunt 8 (Vaststelling bestemmingsplan Laan van Erica 50 en verlenen bijbehorende omgevingsvergunning) Overwegende dat: Besluit: De zinsnede op pagina 4 van het raadsvoorstel te wijzigen naar: “Ten aanzien van de verkeersontsluing hebben verschillende ondernemers een alternaef plan voorgesteld. Het college zal onder andere deze…

Verkeersontsluing Hornbach

   Amendementen   september 14, 2017  No Comments

De Raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 14 september 2017, inzake agendapunt 8 (Vaststelling Bestemmingsplan Laan van Erica 50 en verlenen bijbehorende omgevingsvergunning)  Overwegende dat: Verschillende ondernemers op de Voorwaarts tijdens de Polieke Markt op 7 september een alternatief plan hebben aangedragen voor de verkeersontsluing van de Hornbach-locatie; …

Inwoners mogen zonder extra kosten kiezen voor grijze container

   Amendementen   juli 6, 2017  No Comments

Betreft: De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij het agendapunt nieuw afvalbeleid “Recycleservice 2025” Overwegende dat: · de doelstelling om restafval in stappen te verminderen onderschreven wordt, en dat voor het halen van deze doelstelling maximaal draagvlak nodig is wat door…

Een oplossing zonder probleem

   Amendementen   juli 6, 2017  No Comments

De gemeenteraad van Apeldoorn, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, gehoord hebbende de beraadslaging bij agendapunt 15 (‘Recycleplan’), Overwegende dat: – In het Recycleplan 2025 het voornemen staat om een recycleadviseur aan te stellen die mensen aan huis advies geeft over het beter scheiden van afval. – Deze recycleadviseur…