Call Us : 055-5801249

Category Archives : Actualiteitsvragen

Home  >>  Publicaties  >>  Actualiteitsvragen

Gewijzigde beleidsregels Straatnaamgeving 2016

   Actualiteitsvragen   januari 8, 2018  No Comments

Actualiteitsvragen van de fractie Lokaal Apeldoorn. Dit naar aanleiding van de gewijzigde beleidsregels Straatnaamgeving 2016 Centrale vraag: hoe werkt de unaniem aangenomen motie van Lokaal Apeldoorn nu uit in de praktijk? Wat voorafging: in de -oude- beleidsregels was het alleen mogelijk om verzetshelden in straatnamen te benoemen welke tijdens de 2e…

Vaststelling bestemmingsplan Laan van Erica 50 en verlenen bijbehorende omgevingsvergunning

   Actualiteitsvragen   september 14, 2017  No Comments

De Raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 14 september 2017, inzake agendapunt 8 (Vaststelling bestemmingsplan Laan van Erica 50 en verlenen bijbehorende omgevingsvergunning)  Overwegende dat: Verschillende ondernemers op de Voorwaarts tijdens de Polieke Markt op 7 september een alternatief plan hebben aangedragen voor de verkeersontsluing van de Hornbach-locatie; Wethouder…