Call Us : 055-5801249

Category Archives : Publicaties

Home  >>  Publicaties

Huisuitzetting Wapenrustlaan 54 en het ‘Sociale Imago’ van Apeldoorn!

   Schriftelijke vragen   maart 13, 2018  No Comments

Schriftelijke vragen van Lokaal Apeldoorn volgens ‘Reglement van Orde van de Raad 2006’ en de gemeentewet art. 155 eerste lid. Huisuitzetting Wapenrustlaan 54 en het ‘Sociale Imago’ van Apeldoorn! Relatie: prestatie afspraken gemeente Apeldoorn met de Coöperaties 2018 Wat voorafging: een raadslid van de fractie was getuige van een huisuitzetting…

Schriftelijke vragen aan college van B&W : Snelheid Zutphensestraat ex art 34 reglement van orde

   Schriftelijke vragen   maart 12, 2018  No Comments

Schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Apeldoorn aan het college van B&W ex art. 34 reglement van Orde Betreft: snelheid Zutphensestraat. Dit weekend zijn wij door de aanwonenden van de Zutphensestraat geïnformeerd over de snelheid die werd gereden op de Zutphensestraat. Bij de verdubbeling van Zutphensestraat is hier nadrukkelijk…

Raadslid maakt zich zorgen over pand Leger des Heils

   Krant   januari 28, 2018  No Comments

BEN HENDRIKSE VAN LOKAAL APELDOORN VOOR HET VOORMALIG PAND VAN HET LEGER DES HEILS AAN DE BEEKSTRAAT. ,,HET IS EEN BIJ VEEL APELDOORNERS GELIEFD PAND.” FOTO MAARTEN SPRANGH   Wat gaat er gebeu-ren met het oude korpsgebouw van het Leger des Heils in de binnenstad van Apeldoorn? Raadslid Ben Hendrikse…

Zorgvuldig en doelmatig cameratoezicht

   Amendementen   januari 8, 2018  No Comments

Betreft: behandeling 7E wijziging APV 2014 De raad van de gemeente Apeldoorn in vergadering bijeen op 9 november 2017, gehoord de discussie over de APV, overwegende dat: cameratoezicht doelmatig is omdat het bijdraagt aan de objectieve en subjectieve veiligheid; Apeldoorn geen politiestaat wil zijn en daarom met cameratoezicht vanuit het…

“Balans bereik je samen!”

   Moties   januari 8, 2018  No Comments

“Ga de stad in en kom met een voorstel naar aanleiding van een breed gesprek met alle betrokkenen”. Bij deze oproep van de raad, heeft het college “de stad” helaas opgevat als “alleen het centrum”, zo bleek uit een brief die deze zomer verstuurd is door het college. Maar het…