Call Us : 055-5801249

Schriftelijke vragen aan college van B&W : Snelheid Zutphensestraat ex art 34 reglement van orde

Home  >>  Publicaties  >>  Schriftelijke vragen  >>  Schriftelijke vragen aan college van B&W : Snelheid Zutphensestraat ex art 34 reglement van orde

Schriftelijke vragen aan college van B&W : Snelheid Zutphensestraat ex art 34 reglement van orde

   Schriftelijke vragen   maart 12, 2018  No Comments

Schriftelijke vragen van de fractie van Lokaal Apeldoorn aan het college van B&W ex art. 34 reglement van Orde Betreft: snelheid Zutphensestraat.

Dit weekend zijn wij door de aanwonenden van de Zutphensestraat geïnformeerd over de snelheid die werd gereden op de Zutphensestraat.

Bij de verdubbeling van Zutphensestraat is hier nadrukkelijk aandacht voor gevraagd door diverse gemeenteraadsfracties.

Lokaal Apeldoorn heeft hierover de volgende vragen:

1. Is het college bekend met de geschetste snelheden?

2. Herkent het college dat op de Zutphenstraat vaak te hard wordt gereden en dat dat gevaar oplevert?

3. Is het college bereid actie te nemen om deze onveiligheid weg te nemen? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke wijze?

4. Is er een groene golf op de Zutphensestraat om op een positieve wijze de snelheid te beïnvloeden? Zo neen, waarom niet?

Wim Willems Raadslid Lokaal Apeldoorn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *